سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.


اطلاعات قراردادها
مناقصات
آمار و اطلاعات عملکردی
قوانین، مقررات و مصوبات بالادستی
مجوزهای صادره
معرفی مدیران دستگاه
اسناد پژوهشی
تفاهم‌نامه ها
بودجه

افراد کم توان